Om Acadeam

ACADEAM SÅLT TILL KEYMAN-GRUPPEN

Keyman har köpt bolaget Acadeam och avsikten är att driva båda bolagen vidare så länge det finns rullande ramavtal i Acadeams namn. Annette Mårdberg blir den person konsultpartners i första hand ska kontakta i avtalsfrågor. Leif Johansson släpper sin roll som ansvarig för Acadeam men finns fortsatt med som garant för att rullande avtal blir hanterade enligt gjorda överenskommelser. Bolagens administration samordnas vilket innebär gemensamma resurser för fakturering, reskontror, bokföring. Keyman och Acadeam nu inom samma ägargruppering innebär stora fördelar för Acadeams underkonsulter eftersom man genom Annette kan få snabb och detaljerad information om uppdrag inom Keymans ramavtal.

 

KONTAKTA KEYMAN GENOM                www.keyman.se/om-keyman/kontaktaoss/